Rustem Quliyev - Azerbaijani

Rustem Quliyev - Azerbaijani


COMPLETELY GREAT & WILD AZERGAIJANI GUITAR!
Middle-Eastern jams with drum machine... he is a baaaad man.


A1 Ay Dili Dili
A2 Aman Tello
A3 Əfqan Musiqisi
A4 İran Təranələri
B1 Tancor Disko
B2 Fars Musiqisi
B3 Yanıq Kərəmi
B4 Neyçün Gəlməz
more